TevredenheidsFormulier

  Alvast bedankt voor het kenbaar maken van jouw mening over BodyFitHaren. De informatie uit dit formulier zal zorgvuldig worden geanalyseerd en intern worden besproken. Het zijn allen open vragen zodat je exact je motivatie kenbaar kunt maken. Typ NVT als het niet van toepassing is voor jou.

  PERSOONSGEGEVENS:


  Vragen:

  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.

  Algehene beoordeling in een cijfer;

  ONDERTEKENING:
  Hierbij geef ik,

  BodyFitHaren toestemming deze gegevens te analyseren ter verbetering van hun diensten.
  Ter bevestiging vink ik onderstaande aan: